• fot. Tomasz Keler

    41. Wielewski Turniej Gawędziarzy

  • Kaszubskie Spotkanie z Folklorem Świata - dzień 2

  • Kaszubskie Spotkanie z Folklorem Świata

  • Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP z wizytą w Karsinie.

  • Otwarcie oczyszczalni i PSZOK-u

  • W Karsinie otwarto rozbudowany budynek Urzędu Gminy.

  • 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Osowie

  • Marsz, bieg i rajd z okazji Dnia Flagi

  • szkolenie

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.