Wykaz radnych Rady Gminy Karsin VIII - kadencji 2018 - 2023


Marcin Krut - Przewodniczący

Stanisław Czapiewski - Wiceprzewodniczący

Bogdan Pepliński - Wiceprzewodniczący

Grzegorz Borowski - Radny

Grzegorz Bławat - Radny

Kamila Cierzan-Czapiewska - Radna

Krzysztof Datta - Radny

Karina Florek Radna

Sabina Kulas - Radna

Stanisław Mączyński - Radny

Daniel Miszke - Radny

Piotr Pryba - Radny

Ireneusz Pokrzywiński - Radny

Wioletta Talewska - Radna

Jan Wardyn - Radny

 

Radny w Powiecie:

Józef Modrzejewski

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.