Gmina Karsin zakończyła realizację zadania polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami na odcinku Wiele – Chojny. Inwestycja zrealizowana została na potrzeby istniejącej, jak i planowanej jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej. Zakres prac obejmował budowę prawie 750 m sieci wodociągowej i 950 m sieci kanalizacyjnej. Ponadto wykonano 12 przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych oraz zamontowano 4 hydranty. Wykonawcą robót była firma Wod-Bud Stanisława Nilka z Karsina. Roboty zakończyły się na początku sierpnia 2018 roku.

 

Całkowity koszt: 312.000 zł

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku.


herb.png

wfosigw_wersja_kolor_01798.jpg

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.