KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Karsin z siedzibą przy ul. Długa 222, 83-440 Karsin, adres e-mail: ug@karsin.pl, tel. (58) 687 33 22
 2. Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy w Karsinie:
  - adres korespondencyjny:
  ul. Długa 222, 83-440 Karsin
  - adres e-mail:
  iod@karsin.pl
 3. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w celu postępowania w sprawie realizacji zadań wynikających z ustaw.
  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji ww. celu.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: od zebrania do czasu wskazanego w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, tj. od 5 do 50 lat.
 6. Pozyskane od klientów dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania i niepodlegania profilowaniu.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 9. Decyzje związane z przetwarzaniem danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.