Rzeka Wda

Lokalizacja: pomorskie, pow. kościerski, gm. Karsin

Kategorie: Woda

Rzeka Wda (inaczej Czarna Woda) stanowi lewy dopływ Wisły. Długość rzeki wynosi 198km, a powierzchnia dorzecza 2325 km2. Ma ona początek na Równinie Charzykowskiej, gdzie wypływa z Jeziora Krążno, w pobliżu wsi Osława Dąbrowa koło Bytowa. Przepływa przez tzw. „Kaszubską Wielką Wodę” (Jeziora Wdzydze, Gołuń, Radolne, Słupinko i Jelenie). Następnie płynie przez Bory Tucholskie. Uchodzi do Wisły w okolicach Świecia. Wda jest rzeką o charakterze nizinnym. Dno rzeki jest piaszczyste, z licznie występującymi głazami narzutowymi w korycie. Rzeka silnie meandruje, przerzcając swoje wody z jednej strony doliny na drugą. Ze względu na swą zmienność (od górskiego potoku do szerokiej, wolno płynącej rzeki) , zakola, często wysokie a miejscami urwiste, zalesione brzegi oraz przełomy, stanowi jeden z najbardziej atrakcyjnych w kraju szlaków kajakowych.

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.