SKŁAD RADY GMINY:

 • Piankowski Bogdan - przewodniczący
 • Wardyn Jan - wiceprzewodniczący
 • Datta Krzysztof - wiceprzewodniczący
 • Bławat Grzegorz
 • Borowski Grzegorz
 • Cierzan-Czapiewska Kamila
 • Czapiewska Zyta
 • Miszke Daniel
 • Stoltman Jerzy
 • Florek Karina
 • Czapiewski Stanisław
 • Kulas Sabina
 • Pepliński Bogdan
 • Pokrzywiński Ireneusz
 • Pryba Piotr

 

I. KOMISJA REWIZYJNA

 • Stoltman Jerzy - Przewodniczący
 • Bławat Grzegorz - Wiceprzewodniczący
 • Wardyn Jan
 • Pokrzywiński Ireneusz
 • Cierzan-Czapiewska Kamila
 • Pryba Piotr

 

II. KOMISJA TURYSTYKI, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

 • Pepliński Bogdan - Przewodniczący
 • Czapiewski Stanisław - Wicerzewodniczący
 • Stoltman Jerzy
 • Miszke Daniel
 • Florek Karina
 • Borowski Grzegorz

 

III. KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY, SPRAW SOCJALNYCH I SPORTU

 • Datta Krzysztof - Przewodniczący
 • Bławat Grzegorz - Wiceprzewodniczący
 • Florek Karina
 • Miszke Daniel
 • Cierzan-Czapiewska Kamila
 • Kulas Sabina

 

IV. KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

 • Wardyn Jan - Przewodniczący
 • Kulas Sabina - Wiceprzewodniczący
 • Datta Krzysztof
 • Czapiewska Zyta
 • Pepliński Bogdan

 

V. KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I SPRAW SOCJALNYCH

 • Pokrzywiński Ireneusz - Przewodniczący
 • Czapiewski Stanisław - Wiceprzewodniczący
 • Czapiewska Zyta
 • Borowski Grzegorz
 • Pryba Piotr

 

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.