Wniosek - przydomowa oczyszczalnia ścieków

Urząd Gminy w Karsinie, ul. Długa 222, 84-440 Karsin, tel. (58) 687-33-22

Zwolnione z opłaty skarbowej

Formularze i załączniki:

Wniosek o udzielenie dotacji celowej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków [pdf, 104.96 KB]

Wniosek o wypłatę dotacji celowej związanej z budową przydomowej oczyszczalni ścieków [pdf, 101.5 KB]

Kategorie:

Ochrona środowiska

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.