Medale za długoletnie pożycie małżeńskie.

Urząd Gminy w Karsinie, ul. Długa 222, 83-440 Karsin, tel. (58) 687-33-22

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadawany jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Stanowi on nagrodę dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim.

Urząd Stanu Cywilnego w Karsinie występuje do Wojewody Pomorskiego z inicjatywą (projektem wniosku) o nadanie medali dla osób zamieszkujących na terenie Gminy Karsin.

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie mogą wręczać określone ustawowo osoby, m.in. Wójt Gminy.

  • Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach - Dz. U. z 2017 , poz. 2303 ze zm.
  • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie  szczegółowego trybu postępowania o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów  odpowiednich dokumentów - Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2743 z późn. zm.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadawany jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Stanowi on nagrodę dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim.

Urząd Stanu Cywilnego w Karsinie występuje do Wojewody Pomorskiego z inicjatywą (projektem wniosku) o nadanie medali dla osób zamieszkujących na terenie Gminy Karsin.

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie mogą wręczać określone ustawowo osoby, m.in. Wójt Gminy.

Kategorie:

Ewidencja ludności

Jednostka prowadząca:

Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.