Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL.

Urząd Gminy Karsin uprzejmie informuje, że od dnia 1 maja 2019 roku, podmioty publiczne, które nie posiadają decyzji administracyjnej, na podstawie której uzyskały dostęp do Rejestru PESEL/ Rejestru Mieszkańców za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w danym roku kalendarzowym, będą mogły uzyskać maksymalnie 300 danych jednostkowych z Rejestru PESEL albo 300 danych jednostkowych z Rejestru Mieszkańców. Na mocy znowelizowanych przepisów prawnych, w sytuacji gdy podmiot publiczny posiada decyzję teletransmisyjną, organ gminy nie jest uprawniony do realizacji złożonego przez taki podmiot wniosku. Organ gminy w przedmiotowej sytuacji zobowiązany jest do wydania postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania

Formularze i załączniki:

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL [pdf, 2.19 MB]

Kategorie:

Ewidencja ludności

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.