Wniosek o dofinansowanie odbioru odpadów zawierających azbest

Urząd Gminy w Karsinie, ul. Długa 222, 84-440 Karsin, tel. (58) 687-33-22

Wniosek o dofiinansowanie odbioru odpadów zawierających azbest składa się w Urzędzie Gminy w Karsinie (pok. nr 2 lub w sekretariacie) osobiście lub listownie.

Formularze i załączniki:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych RODO [pdf, 99.62 KB]

ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest [pdf, 87.28 KB]

wniosek - azbest [pdf, 174.01 KB]

Kategorie:

Ochrona środowiska

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.